Kolowium poprawkowe z PPD
12 września 2016, 9:00, A2-24

Egzamin poprawkowy z PPD
14 września 2016, 9:00, A2-24